O'Nails in Capelle Aan Den Ijssel - Schoonheidssalon - Telefoonboek.nl - telefoongids bedrijven (2024)

Hierbij gaat het om filiaal Capelle aan den IJssel in de Koperwiek.

Ik ben inmiddels 4x geweest het afgelopen jaar.

Eerste keer (ergens begin van het jaar 2019)
De eerste keer ging het al niet goed. In de zin van dat de hoofdverantwoordelijke redelijk bot was zowel naar de klanten als naar een personeelslid.
Aangezien ik een persoon ben dat niet hou van direct oordelen heb ik later nog een kans gegeven. Ook de verantwoordelijke kan namelijk een 'bad day' hebben.

Tweede keer:
Wederom super onpersoonlijk, asociaal gedrag, spreken amper Nederlands en als ze praten dan versta je ze niet (houden hun mondkapje stijf om) of zeggen ze gewoon 'zit' en dan wijzen ze naar de stoelen waar je moet wachten.
Of ze zeggen: 'kies kleur', wijzend naar het bord tegen de muur.
Je krijgt met ongeveer 2 a 3 stylistes te maken, wat opzich niet erg is. Alleen niemand zegt vriendelijk gedrag jo! En je weet eigenlijk niet wat ze gaan doen. Ze zouden zomaar met je tenen kunnen beginnen, bij wijze van.
Ik had een heer, die heeft mij, tov de anderen redelijk goed geholpen en kwam met een goede oplossing voor mijn scheur in mijn nagel, waar ik constant mee zat.
Ze praten onderling veel en soms krijg je het gevoel dat ze over jouw praten.
Ook dat moeten ze maar zelf weten. Als ze maar hun werk goed doen. En dat is nu een van de redenen dat ik voor de 2e keer ik mijn leven nu een recensie over een bedrijf schrijf en plaats.

Derde bezoek:
Na een week braken er 2 van mijn nagels. Voor mij is dit redelijk snel, want ik heb mijn nagels weleens in Amsterdam gedaan en mijn nagels bleven gewoon goed. Ik doe altijd gel-lak.
Dus hebben ze die 2 nagels met acryl nagels erop geplakt.
Ik gaf toen al aan dat ik mijn pink niet mooi vind. Het was nml zodanig geplakt dat de nagel naar boven stak.
Hierop gaf zij geen antwoord en ging vrolijk in stilte verder met haar werkzaamheden.
Ik heb het voor dan maar laten gaan, reden hiervan weet ik niet meer.
Kleur rood gekozen, hier kom ik zo op terug.

Vierde en laatste bezoek:
Aangezien ik echt niet happy was met mijn omhoog gevlogen acryl nagel ben ik maar, na een week, weer terug gegaan en heb toen duidelijk, maar toch op een correcte wijze, aangegeven dat ik niet tevreden ben met de pink en dat er weer een nagel gescheurd is.
Ik zal het gesprek letterlijk hieronder schrijven:

O'nails: ja......u moet contant betalen!
Ik: dat weet ik, ik ben hier vaker geweest, alleen ik wil jullie aangeven dat ik niet tevreden ben. Kijk mijn pink en er is weer een nagel gescheurd. De kwaliteit van uw nagellak valt mij tegen. Ik ben dit niet gewend, ben weleens in Amsterdam geweest.
O'nails: dat moet u gelijk zeggen. Nu kan ik niets doen.
En andere nagel is omdat u vaak uw handen gebruikt, is normaal. Kwaliteit nagellak is overal hetzelfde.
U moet gewoon betalen.
Ik: nou kwaliteit is niet hetzelfde, want ik merk gewoon verschil. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het überhaupt afbreekt, laat staan binnen een week!
O'nails: dan moet u maar weer naar Amsterdam gaan.
Ik: wat ik uiteindelijk ga doen, bepaal ik zelf wel op een later tijdstip. Is nu niet relevant op dit moment.
Ik wil wel in iedergeval dat mijn pink gecorrigeerd wordt en mijn wijsvinger voorzien van acryl nagel.
O'nails: u moet wel betalen.
Ik: heb ik door. Ik wil het voor nu in ieder geval opgelost hebben en moet nml ook dezelfde rode kleur zijn.
O'nails: dat kan je daar kijken. Ik weet niet welke kleur.

Eindstand de kleur gepakt en ik moest plaats gaan nemen.
Ze hebben mij ongeveer 10 minuten laten wachten, wat normaal gesproken wanneer je zit, direct geholpen wordt.
En maar praten en lachen wat niet te verstaan was uiteraard.

Mijn pink netjes vervangen. Is nu oke. Mijn nieuwe wijsvinger acryl nagel is ook oke.
Maar waar kom ik tot mijn stomme verbazing achter.........ze hebben een andere kleur rood op mijn nagels gepleurd!
Ik zag dit niet direct, maar kwam buiten hierachter.
En ja het is een verschil. Ik heb een soort van donker rood en die andere 2 zijn meer bloedrood.

Baal ik hiervan? Is niet leuk, maar zal zeker hun negatieve gedrag niet tot mij door laten komen. Is het zo niet waard.
Wat voor mij wel waard is dat ik even de tijd heb genomen om deze onprofessionele bedrijf, een recensie achter te laten.
Ze zijn super onaardig, kwaliteit middelmatig en zelfs heel slecht.
Je gaat daar echt niet met plezier.
Dus voor mij is het basta! Ik heb ze de kans gegeven, want we zijn allemaal mensen.
Maar deze mensen zijn niet van de nagels zoals het bedrijf heet.
Ze zijn Ogod! Niet te geloven heel slecht en onrespectvol. Bah! Bah!

Ik zoek liever een zaak waar ik dan maar een afspraak van te voren moet plannen.

O'Nails in Capelle Aan Den Ijssel - Schoonheidssalon - Telefoonboek.nl - telefoongids bedrijven (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5985

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.