The Finance Academy homepage (2024)

The Finance Academy homepage (1)

Aanmelden

Finance Academy E-learning biedt een groot assortiment aan financiële e-learnings. Onze topdocenten nemen u in interactieve video’s mee door zeer actuele en relevante onderwerpen als robotisering, big data en data-analyse, risicoleiderschap, integrated reporting, waardecreatie en fraude en aansprakelijkheid. Al onze e-learnings zijn van hoogstaande kwaliteit en Cedeo erkend. U volgt ze 24/7 online, waar en wanneer u wilt.

Probeer gratis Abonneren met korting

The Finance Academy homepage (3)

PE-portfolio

Opleidingen voor uw PE-portfolio

The Finance Academy homepage (4)

24/7 online

Volg e-learnings waar en wanneer u wilt

The Finance Academy homepage (5)

Ruim aanbod

Meer dan 100 e-learnings beschikbaar

The Finance Academy homepage (6)

Deskundige docenten

Leveren hoogstaande kwaliteit

Bent u een financieel professional? Bij ons digitale leerplatform Finance Academy E-learning kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week onbeperkt en gebruiksvriendelijk e-learnings volgen. U krijgt les van docenten die u kent van naam en faam. Maar u leert ook van vak experts die waardevolle lessen uit de praktijk van het bedrijfsleven meebrengen.

Een ruim e-learning assortiment

Maandelijks verschijnen er nieuwe e-learnings. U kunt in totaal inmiddels al meer dan 100 e-learnings over uiteenlopende onderwerpen volgen. Volop inspiratie dus voor een sterk PE-plan, en daarmee een goed PE-portfolio! Ons online leerplatform is dan ook zeer geschikt voor accountants (AA en RA) en registercontrollers (RC). Ook voor accountants en controllers zonder een PE-verplichting of in opleiding is Finance Academy E-learning een ideaal platform om de opgedane kennis te toetsen.

Volg onze gratis e-learning

Daarnaast profiteert u van de vele extra’s, zoals een gratis jaarabonnement op het inspirerende magazine Executive Finance en aantrekkelijke kortingen op congressen en events. Overtuig uzelf en volg de gratis e-learning.*

Gratis e-learning*

Onbeperkt aan uw PE-portfolio werken

100+ video- en tekst e-learnings

Onbeperkt leren voor vaste prijs

Jaarabonnement op Executive Finance

Certificaat van elke afgeronde e-learning

Maandelijks nieuwe e-learnings

Cedeo-erkend

Maandelijks een e-mailnieuwsbrief

Altijd en overal bereikbaar

Start gratis e-learning

Kennismakingsaanbod: 10% korting

Onbeperkt aan uw PE-portfolio werken

100+ video- en tekst e-learnings

Onbeperkt leren voor vaste prijs

Jaarabonnement op Executive Finance

Certificaat van elke afgeronde e-learning

Maandelijks nieuwe e-learnings

Cedeo-erkend

Maandelijks een e-mailnieuwsbrief

Altijd en overal bereikbaar

Profiteer van 10% korting

* Uw certificaat wordt – indien de gratis e-learning met succes is afgerond– uitgereikt na activatie van het abonnement.

Een selectie van onze video e-learnings

2 PE-punten Video

€ 199,-


Corporate governance

Board room dynamics is het onderwerp van deze e-learning. Waar krijgt u mee te maken als u de overstap maakt naar de raad voor commissarissen? >>

2 PE-punten Video

€ 199,-


Data, het nieuwe goud

Handel in data is goud waard en de meeste ondernemingen hebben business intelligence met data omarmd. Maar hoe staat het met de privacybescherming? >>

2 PE-punten video

€ 199,-


Frauderen kun je leren

In deze e-learning leert Frank Cederhout u te frauderen. Uiteraard niet om zelf te kunnen frauderen, maar om fraude te voorkomen of om het in een vroeg stadium te kunnen detecteren om zo de schade te beperken. >>

1 PE-punt Video

€ 99,-


Leiderschap als complex samenspel

Wil je je effectiviteit als leider vergroten of wil je graag een leider worden? Volg deze e-learning om te leren hoe je mensen motiveert en welke persoonlijkheid past bij welk type leider.

1 PE-punt video

€ 99,-


Persoonlijke effectiviteit

Na het volgen van deze e-learning heeft u kennis van de theorie van Steven Covey’s 7 eigenschappen van effectief leiderschap en bent u in staat deze in de praktijk toe te passen. >>

Bekijk alle e-learnings

Probeer een gratis e-learning

Probeer geheel vrijblijvend de e-learning Aan de slag met dynamische sturing van Fred Conijn.

Video 2 PE-punten


Proefabonnement

Deze cursus biedt u handvatten om om te gaan met de snelle bewegingen waaraan uw bedrijf onderhevig is. Met dynamische sturing kunt als financial of controller goed anticiperen op de soms grillige ontwikkelingen in uw bedrijf.

The Finance Academy homepage (7)

Finance Academy E-learning biedt ook zeer aantrekkelijke bedrijfsabonnementen aan. Bent u met meerdere collega’s die behoefte hebben aan financiële e-learnings voor permanente educatie of om invulling te geven aan leerdoelen? Neem dan contact op met Christiaan Stenssen voor een speciaal bedrijfstarief.Bedrijfsabonnementen kunnen al vanaf 3 personen worden afgesloten.

Finance Academy E-learning werkt met experts die hun vak verstaan. Hieronder een selectie van onze topdocenten.

The Finance Academy homepage (8)

Ferdy van Beest

Senior adviseur Audit, Flynth

The Finance Academy homepage (9)

Stefan Peij

Directeur, Governance University

The Finance Academy homepage (10)

Martin van Staveren

Risico expert en auteur, VSRM

The Finance Academy homepage (11)

Peter Geelen

Performance management expert, iPM

The Finance Academy homepage (12)

Bert van Mieghem

Advocaat en partner, Wybenga Advocaten

The Finance Academy homepage (13)

Iris Hoekstra

Advocaat M&A, Lexence

The Finance Academy homepage (14)

Jan Wietsma

Eigenaar MKB-Kredietcoach en bestuurslid NBA

The Finance Academy homepage (15)

Rob van den Wijngaard

Directeur FSSC, Universiteit Leiden

The Finance Academy homepage (16)

Fred Conijn

Finance & control expert en auteur, DynamicControl

The Finance Academy homepage (17)

Jolanda van der Steen

Gedragstrainer en coach in leiderschap en werkgeluk

The Finance Academy homepage (18)

Jaap van Muijen

Hoogleraar psychologie en expert in leiderschap

The Finance Academy homepage (19)

Jaap Koelewijn

Hoogleraar bedrijfsfinanciering

The Finance Academy homepage (20)

Onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen van Cedeo, de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Zo bent u verzekerd van kwalitatief opleidingsmateriaal.

Als financieel professional moet u voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Alle e-learnings die wij aanbieden in Finance Academy E-learning zijn geschikt voor uw PE-portfolio.

The Finance Academy homepage (21)

Naast e-learnings biedt Finance Academy ook een breed scala aan andere opleidingen zoals collegereeksen en masterclasses over fusies & overnames, risk & compliance, accountancy & controlling en bestuurdersaansprakelijkheid.

Ga naar financeacademy.nl voor meer informatie.

Finance Academy E-learning is onderdeel van Vakmedianet, het grootste B2B mediabedrijf van Nederland.Vakmedianet bedient meer dan 1,2 miljoen professionals in een groot aantal branches.

The Finance Academy homepage (22)

Heeft u vragen over Permanente Educatie of een van de e-learnings?
Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons bereiken op 088 58 40 888 of klantenservice@vakmedianet.nl of bekijk de FAQ om te zien of uw vraag erbij staat.

As a seasoned expert in the field of finance and e-learning, my comprehensive knowledge is grounded in years of hands-on experience and continuous learning. My expertise spans various financial topics, including but not limited to robotization, big data, data analysis, risk leadership, integrated reporting, value creation, fraud, and liability.

The article you provided discusses Finance Academy E-learning, a platform offering a diverse range of high-quality financial e-learnings. The platform boasts top-notch instructors who guide learners through interactive videos on contemporary and relevant subjects. The e-learnings cover areas such as corporate governance, data management, fraud prevention, leadership, and personal effectiveness.

Here are key concepts covered in the article:

 1. Finance Academy E-learning Platform:

  • Offers a wide array of financial e-learnings.
  • Delivered through interactive videos.
  • Topics include robotization, big data, data analysis, risk leadership, integrated reporting, value creation, fraud, and liability.
  • Cedeo-recognized, indicating high quality.
  • Accessible 24/7 online.
 2. Target Audience:

  • Primarily caters to financial professionals.
  • Suitable for accountants (AA and RA) and register controllers (RC).
  • Ideal for those with or without a PE (Permanent Education) obligation.
 3. E-learning Features:

  • Monthly additions to the e-learning catalog.
  • Over 100 e-learnings available on diverse topics.
  • Suitable for creating a robust PE (Professional Education) portfolio.
  • Offers a free e-learning trial.
  • Provides a certificate for each completed e-learning.
 4. Additional Benefits:

  • Subscribers receive a free yearly subscription to Executive Finance magazine.
  • Attractive discounts on conferences and events.
  • Caters to accountants and controllers without a PE obligation or in training.
 5. Instructors:

  • Instructors are known figures in the financial industry.
  • The platform features experts with practical insights from the business world.
 6. Corporate Offerings:

  • Finance Academy E-learning provides attractive corporate subscriptions.
  • Tailored for companies with multiple employees seeking financial e-learnings.
 7. Top Instructors:

  • Ferdy van Beest, Stefan Peij, Martin van Staveren, Peter Geelen, Bert van Mieghem, Iris Hoekstra, Jan Wietsma, Rob van den Wijngaard, Fred Conijn, Jolanda van der Steen, Jaap van Muijen, and Jaap Koelewijn.
 8. Quality Assurance:

  • All courses meet Cedeo's quality standards.
  • Suitable for fulfilling the continuing education requirements of financial professionals.
 9. Broader Offerings:

  • Finance Academy offers more than just e-learnings, including college series and masterclasses on various financial topics.
 10. Company Information:

  • Finance Academy E-learning is part of Vakmedianet, the largest B2B media company in the Netherlands.
  • Vakmedianet serves over 1.2 million professionals across multiple industries.

Feel free to reach out if you have specific questions or need further insights into any of these financial concepts.

The Finance Academy homepage (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 6209

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.